tt ads

อนันดาฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม กับโครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” ปีที่ 3 สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานจากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทออกแบบ พนักงาน Blogger และมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) รวมกว่า 90 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ณ ต.วังจุฬา อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จำนวน 2 หลัง ให้แก่ ในโครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” ปีที่ 3

 

โครงการดีๆ ด้าน CSR ที่ อนันดาฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม ซึ่งริเริ่มขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการแบ่งปันความสุขด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต คือ ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในสังคม สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยทุกการซื้อที่อยู่อาศัยหนึ่งยูนิตของลูกค้า ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ จะบริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติโดยมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา อนันดาฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่อยู่อาศัย (ประเทศไทย) มาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินและทีมงานก่อสร้างบ้านพักแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิที่อยู่อาศัยสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 7 ปี และได้ดำเนินการสร้างและส่งมอบบ้าน รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่แล้ว 29 หลัง โดยเริ่มแรกใน “โครงการจิมมี่-โรสลิน คาร์เตอร์” ที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงโครงการที่ร่วมให้ความช่วยเหลือในการสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนริเริ่มจัดทำเป็นโครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” ปีที่ 1 ในปี 2557 และล่าสุด ในปี 2559 กับโครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” ปีที่ 3 ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับชาวบ้านใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 หลัง เมื่อเร็วๆ นี้

tt ads