tt ads

การพัฒนาตนเองหรือปรับปรุงบางสิ่งบางอย่าง จากสิ่งที่คุ้นเคยให้กลายเป็นคนใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบางคน แต่ก็อาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับบางคนเช่นกัน

แต่รู้ไหมว่า การปรับปรุงและพัฒนาตนในหลาย ๆ ครั้ง อาจทำให้ชีวิตพบเจอความสำเร็จ และสามารถมีความสุขมากขึ้นได้ วันนี้เรามี เคล็ดลับที่จะช่วยเปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ 

สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับตนเอง

การสร้างสภาพแวดล้อมไม่ได้หมายถึงแต่ตัวเราเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งรอบตัว คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือ เพื่อนร่วมงาน เพราะในหลาย ๆ ครั้งที่พวกเขาเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ หากเมื่อไรก็ตามที่เกิดความไม่สบายใจท่ามกลางคนเหล่านี้ หรือมีความเป็น Toxic เกิดจากบุคคลรอบข้าง อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาของเราได้

จัดลำดับความสำคัญให้ดี 

กิจวัตรประจำวันของคนทั่วไปเชื่อมโยงระหว่าง กระบวนการ (Process) กับ ผลลัพท์ (Result) แล้วส่วนใหญ่คนเรามักจะใช้เวลากับส่วนไหนมากกว่ากัน แน่นอน คนทั่วไปจะใช้เวลาในระหว่างกระบวนการ หรือ process ระหว่างขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งเราจะได้ดื่มด่ำทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ไปจนกระทั่งจบสิ้นและได้ผลลัพท์ออกมา ดังนั้น การจัดลำดับความสำคัญในแต่ละขั้นตอน ระหว่างกระบวนการให้ดี ย่อมส่งผลต่อผลลัพท์ และยังทำให้ระหว่างทางมีแต่ความสนุก น่าสนใจ และท้าทาย 

เรียนรู้และมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง 

หาข้อมูล ศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางการอ่าน การฟังคำบอกเล่าประสบการณ์ หรือการแชร์ความรู้จากผู้อื่น รวมไปถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง นำข้อมูลที่ได้รับรู้ หรือได้ประสบพบเจอมา นำมาปรับใช้ให้เป็นแบบฉบับของตนเอง ตามแบบที่เหมาะสมกับตน หรือปรับใช้ตามสถานการณ์ เพราะความรู้เดียวกัน แต่อาจใช้ได้ผลกับอีกบุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่ได้ผลกับเรา จึงควรปรับและจัดกระบวนการ ให้เข้ากับระบบความคิด และความถนัดของตนเอง 

กล้าลองผิดลองถูก 

อย่ามัวแต่กลัว อย่ากังวลไปก่อน แต่ให้กล้าที่จะลองผิดลองถูก เพราะการได้ลองลงมือทำ จะทำให้เราได้ผลลัพท์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผลดีหรือตรงกับความต้องการ แต่ถ้ามัวแต่กลัว ไม่ลงมือทำเลย ย่อมไม่เกิดผลใด ๆ แม้ว่าการไม่ทำอะไรเลยคือการไม่ต้องเสี่ยง เหมือนกับการเล่นเกม เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะชนะหรือแพ้ แต่ไม่ว่าผลจะออกมายังไง อย่างน้อยเรามีความกล้าที่จะลองทำ และถ้าผลออกมาผิดพลาด เราจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด และนำไปปรับใช้ในครั้งหน้า ว่าควรทำเช่นไร และไม่ควรทำอะไร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกในครั้งต่อไป 

ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ 

จากทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาทั้งหมด เมื่อเริ่มมีความมุ่งมั่น และมาได้ถึงข้อนี้ จะเป็นการเพิ่มระดับความจริงจัง ด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น ว่าต้องทำให้ได้ โดยเริ่มจากตรงไหน อย่างไร และต้องการไปเป็นในรูปแบบไหน แล้วลงมือทำอย่างตั้งใจ จริงจัง เดินตามเป้าหมายที่ต้องการ 

tt ads