tt ads

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่ามีการปรับแก้และบังคับใช้กฎหมายจราจรใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยจะมีการเพิ่มอัตราโทษทั้งจำทั้งปรับ โดยเฉพาะกรณีเมาแล้วขับและการกระทำผิดซ้ำซาก

อัตราโทษใหม่ กฎหมายจราจร 2565

  • โทษข้อหาเมาแล้วขับ กระทำผิดครั้งแรก มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ พร้อมการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี หรือตลอดชีวิต
  • ขับรถเร็วเกินกำหนด, ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง, ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (โทษเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท)
  • ขับรถย้อนศร, ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท, ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท)
  • เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น อัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท เพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับการนั่งแค็บสามารถนั่งได้ไม่เกิน 3 คนและกระบะท้ายสามารถนั่งได้ไม่เกิน 6 คนและผู้ขับขี่ต้องขับไม่เกินความเร็วที่กำหนดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ส่วนที่นั่งนิรภัยหรือเบาะนั่งในรถยนต์สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานที่นั่งนิรภัย และวิธีการป้องกันอันตราย ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดทำข้อกำหนดให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 4 ธันวาคมนี้ และจะบังคับใช้เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำประกาศให้ทราบในราชกิจจานุเบกษา

เครดิตข้อมูลจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

tt ads