tt ads

หลังจากที่โรคโควิด-19 ได้ถูกลดสถานะลงเป็นเพียงโรคประจำถิ่น แต่กลับมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และดูเหมือนว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก กำลังกลับมาระบาดระลอกใหม่อีกแล้ว ซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว อีกทั้งการผ่อนคลายมาตรการ และมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมกันมากขึ้น จึงเป็นการเอื้ออำนวยให้โรคโควิดกลับมาระรื่นได้อีกครั้ง จากข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเดิมอยู่แล้ว โดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อ คือ การไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบ และ ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 3 เดือน 

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ก็ยังคงต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพราะวัคซีนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ วันนี้เราจึงได้รวบรวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนธันวาคม 2565 ฟรีทุกเข็ม ทั้งแบบลงทะเบียน และ บริการแบบ Walk in 

 

ใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยสักเข็ม หรือฉีดกระตุ้นเข็มสุดท้ายนานเกิน 3 เดือนแล้ว สามารถไปรับวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วยรุนแรง อาการลองโควิด (Long Covid) และลดความเสี่ยงการเสียชีวิต โดยสามารถฉีดวัคซีนโควิดฟรีที่ไหนในกทม. เราได้มัดรวมมาไว้ที่นี่แล้ว ใกล้หรือสะดวกที่ไหน รีบไปให้ทันก่อนไปฉลองกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ (แต่ถึงจะรับวัคซีนแล้วก็ยังต้องรักษามาตรการดูแลตัวเองอยู่นะคะ จะได้เที่ยวอย่างสบายใจ ห่างไกลโควิดค่ะ) 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข 

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร (9.00-14.00 น.) / เดือนธันวาคม 2565 

 

ชนิดวัคซีน : ไฟเซอร์    / ไม่มีโมเดอร์นา 

อายุผู้รับวัคซีน :  อายุ 12 ปีขึ้นไป 

 

กรุงเทพมหานคร 

ในส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้บริการวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น ฟรี! ที่โรงพยาบาลสังกัดกทม. ให้กับทุกสัญชาติ สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  Hotline 1646 สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ (ให้บริการตลอด 24 ชม.)

รายชื่อโรงพยาบาลและสถานที่ให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนธันวาคม 2565 ฟรี 

 1. โรงพยาบาลกลาง บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ (08.00-15.00 น.) ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ 
 2. โรงพยาบาลตากสิน บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ (08.00-14.00 น.) ศูนย์การค้าแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ 
 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บริการ วันจันทร์ – พฤหัสบดี (08.00-14.00 น.) คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี  และ วันศุกร์ วันจันทร์ – ศุกร์ (08.00-14.00 น.) คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน (อาคารจอดรถ) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 
 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ บริการ วันจันทร์ (13.00-16.00น.) ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ และ วันอังคาร (08.00-12.00 น.) ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 
 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี บริการวันจันทร์ ( ๅ3.00-16.00 น.) ชั้น 2 ห้องประกันสังคม 
 6. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ (08.00-15.00 น.) คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคายุบวร 
 7. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ (08.00-14.00 น.) ห้องฉีดยา 
 8. โรงพยาบาลสิรินธร บริการ วันศุกร์ 13.00-15.00 น. ชั้น 2 ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันการัติ 
 9. โรงพยาบาลคลองสามวา บริการ วันพุธ- ศุกร์ (13.00-14.00 น.) อาคารผู้ป่วยนอก 
 10. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ (08.00-11.00 น.)อาคารผู้ป่วยนอกชั้น1
 11. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ (08.00-15.00 น.) คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2 
 12. สถาบันโรคผิวหนัง บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ (09.00-15.00 น.) และ วันเสาร์ 17 ธันวาคม 2565 (09.00-15.00 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง รับบริการวัคซีน ณ ชั้น 20 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

 

Young Asia lady nurse giving Covid-19 or flu antivirus vaccine shot to senior male patient wear face mask protection from virus disease at health clinic or hospital office. Vaccination concept.

ทำการจองคิวล่วงหน้าได้ที่ https://covid19.iod.go.th/vaccine  (ก่อนวันฉีด 1 วัน) 

ดาวน์โหลด ระบบ Android >> https://bit.ly/3wJYsiB 

ดาวน์โหลด ระบบ IOS >>  https://apple.co/31o9FmO 

 

และสามารถทำการตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “Vaccine บางซื่อ” 

สำหรับใครที่ไม่สะดวกจองคิวล่วงหน้า สามารถเข้ารับบริการแบบ Walk in ได้ตามวันเวลาทำการที่แจ้งไว้ 

tt ads