tt ads

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ไฟฟ้า เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นของการดำรงชีวิตทุกคน และมีการใช้ไฟฟ้าทุกแห่ง ทุกอาคาร บ้านเรือน แม้ว่าไฟฟ้าจะมีประโยชน์มากมาย แต่เหรียญย่อมมี 2 ด้าน แม้แต่ระบบไฟฟ้าก็เช่นกัน ที่พร้อมจะให้โทษมหันต์ และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้วอดวายได้ในพริบตา หากขาดความระมัดระวังในการใช้งาน หรือไม่มีการควบคุมระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย และแม้แต่การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน  

เรามักจะได้ยินข่าวไฟไหม้อาคาร บ้านเรือน ห้างสรรพสินค้า สถานที่ในแหล่งชุมชนในหลายๆแห่งที่ผ่านมา ด้วยสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้ารั่ว หม้อแปลงระเบิด เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุดและเก่า ยิ่งช่วงนี้อัคคีภัยเกิดถี่มากขึ้น และพื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่มักเป็นแหล่งชุมชนแออัด หรือมีคนอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะย่านการค้าขาย และตึกอาคารพาณิชย์ในกรุงเทพที่มักจะจำหน่ายวัสดุติดไฟได้ง่าย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงลุกลามอย่างรวดเร็ว 

ด้วยรูปแบบการอาศัยของวิถีชีวิตคนเมือง ที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารตึกสูง และคอนโดมิเนียมจำนวนมาก เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ การใช้รถกระเช้าลำเลียงหัวฉีดน้ำดับเพลิงเข้าที่เกิดเหตุจะใช้เวลานานนาน เนื่องจากการทำงานของกระเช้าต้องใช้พื้นที่มาก แต่คอนโดมิเนียมและตึกสูงส่วนใหญ่จะมีพื้นที่โดยรอบแคบและจำกัด ทำให้กระเช้าเข้าถึงตัวอาคารได้ยาก ก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย กว่าที่เจ้าหน้าที่จะทำการควบคุมสถานการณ์ได้  อีกทั้งเหตุเพลิงไหม้ที่มักจะมีผู้เสียชีวิต มักจะเกิดช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่หลับแล้ว โดยผ่านหลังเที่ยงคืนไปแล้ว จึงไม่ได้มีการระวังตัว ทำให้มีการสำลักควันจนเสียชีวิต 

ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อาคารสถานที่ต่างๆ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน สำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้เท่านั้น แต่ยังเป็นการปกป้องผู้อาศัย หรือผู้ที่ต้องทำงานในพื้นที่ จากอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดจากกระแสไฟ เช่น ไฟช็อต ไฟดูด ไฟรั่ว เป็นต้น ดังนั้นหากใครที่ต้องการจะติดตั้งระบบไฟฟ้า ควรจะต้องคำนึงหลักการต่อไปนี้เสมอ 

หลักการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย 

1. ใช้อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ

อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ อย่าง Circuit Breaker คืออุปกรณ์สำคัญในการป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ที่จะช่วยปกป้องและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อาศัยอยู่ในอาคาร หรือจากการใช้งานไฟฟ้าได้มากขึ้น เพราะเมื่อไรที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจากเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรือกระแสไฟฟ้าไหลลงดิน โดยผ่านตัวนำหรือสื่ออื่นๆ และแม้แต่ผ่านร่างกาย อุปกรณ์นี้จะทำการตัดวงจรกระแสไฟฟ้าทันที ทำให้ไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน 

2. ติดตั้งสายดิน

สายดิน เป็นอุปกรณ์ที่มักจะทำงานคู่กับอุปกรณ์ตัดไฟ โดยสายดินนั้นจะติดตั้งอยู่ที่ตัวเมนไฟ ทำหน้าที่ในการช่วยระบายกระแสไฟฟ้าที่ไหลนอกจากวงจรลงสู่พื้นดิน ทำให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสัมผัสอุปกรณ์ดังกล่าวไม่โดนไฟดูดจนได้รับอันตราย 

3. ติดตั้งตู้คอนโทรล และแยกเบรกเกอร์ของใครของมัน

การติดตั้งระบบไฟฟ้าที่รวมทุกอย่างภายในสวิตซ์เดียวกันหมด เสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟสูง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เตาอบขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ควรจะแยกสวิตซ์เป็นส่วนๆไป โดยมีตู้คอนโทรลไฟฟ้าในบ้าน ซึ่งตู้คอนโทรลไฟฟ้า คือ ตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวมในการควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคาร เพื่อควบคุมระบบการทำงานของไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งกรณีที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้าน ห้องชุด อพาร์ทเมนท์มักจะใช้ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าชนิด Consumer Unit ซึ่งนิยมใช้กับไฟ 1 เฟสเท่า หรือ Load Center สำหรับอาคารขนาดกลางไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ตู้คอนโทรลไฟฟ้า 3 เฟส จะมีส่วนของสายไฟหลักจากมิเตอร์ไฟฟ้าต่อกับตู้ Breaker อีกที เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้อุปกรณ์ยังช่วยป้องกันความเสียหายแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จากฟ้าผ่าในระดับหนึ่งอีกด้วย 

4. เดินสายไฟภายในท่อร้อยสายไฟเสมอ

การติดตั้งระบบไฟฟ้า ควรเดินสายไฟในท่อร้อยสายไฟ ซึ่งอาจเป็นท่อแข็ง หรือเป็นท่ออ่อนก็ได้ โดยเฉพาะการเดินสายไฟในที่ลับตาเช่น ใต้ผนัง ใต้ฝ้า ฯลฯ จะต้องร้อยท่อเสมอ เพื่อป้องกันการชำรุดและความเสียหายที่อาจเกิดจากสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ฝุ่น น้ำ การกัดแทะของสัตว์และแมลงต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดอันตรายจากอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเสื่อมสภาพ หากเป็นสวิตซ์ด้านนอกบ้านควรติดตั้งชนิดมีฝาปิดกันน้ำเพื่อความปลอดภัย 

5. เลือกขนาดสายไฟให้เหมาะกับการใช้งาน

ขนาดสายไฟในแต่ละสถานที่อาคาร จะต้องเลือกให้เหมาะและเพียงพอต่อการใช้งาน หากเลือกสายไฟขนาดเล็กวางระบบในอาคารที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าสูง เช่นในอาคารขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือ คลังไฟฟ้าโรงงาน จะทำให้สายไฟมีความร้อนสูง เนื่องจากกระแสไฟสูงเกินกว่าขนาดรองรับของสายไฟ ฉนวนกันไฟฟ้าจะเกิดการละลายได้ จนก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเอง 

 6. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยสูงในการติดตั้ง

การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย ก็ต้องคำนึงถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย ดังนั้นก่อนจะทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือจะเปลี่ยนอุปกร์ไฟฟ้าชนิดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น ปลั๊กไฟ สายไฟ คอนซูมเมอร์ ตู้สวิทช์บอร์ด เมนเบรกเกอร์ หรือเบรกเกอร์ย่อย จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพเสมอ แบรนด์ของสินค้ามีแหล่งผลิต ศูนย์จำหน่ายหรือบริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ เป็นที่รู้จักในวงการและท้องตลาด ยิ่งมีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ อย่างกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ก็ยิ่งมีเครดิตที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ช่วยให้มั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดระยะอายุการใช้งาน

7. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ และเลือกช่างติดตั้งที่ไว้ใจได้ 

บ่อยครั้ง ที่อัคคีภัยและอุบัติเหตุจากไฟฟ้า เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเก่า และมีอายุการใช้งานนานกว่าที่กำหนด รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุด และเสื่อมประสิทธิภาพ ดังนั้นควรมีการตรวจเช็คอยู่เสมอ และทำการเปลี่ยนใหม่ทันทีหากพบส่วนใดมีการชำรุด โดยส่วนใหญ่แล้วสายไฟจะมีอายุการใช้งานประมาณ 6 – 8 ปี หรือถ้ามีความผิดปกติ เช่น กรอบอุปกรณ์แตก สายไฟเปลี่ยนสี หรือสายหุ้มข้างนอกขาดวิ่นจนเห็นขดลวดข้างใน ก็รีบทำการเปลี่ยนทันที อย่าเสียดายแม้จะยังไม่หมดอายุการใช้งานก็ตาม และควรให้ผู้เชี่ยวชาญหรือช่างไฟฟ้าโดยตรงและที่ไว้ใจได้เป็นผู้เปลี่ยนและซ่อมแซมจะดีที่สุด 

มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ดี ประกอบกับการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง จะช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการเกิดอัคคีภัยได้ และไม่ควรลืมที่จะหมั่นตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ เพื่อจะได้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ทัน และสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพดี เพื่อนำไปติดตั้งภายในบ้าน หรือผู้รับเหมาก่อสร้างและช่างติดตั้งระบบไฟให้อาคารต่างๆ ที่ต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพเยี่ยม รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถรองรับระบบปริมาณการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ติดต่อที่ SQD Group ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าของบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่ครบครันอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่เดียว และเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ให้คุณมั่นใจว่าจะได้สินค้าคุณภาพและบริการที่เยี่ยมยอด 

tt ads